WYDARZENIA

Zajęcia sportowe w przedszkolu FAIR PLAY

 Twórcze prace dzieci połączone z Dniem Bociana obchodzonym w naszej placówce.

Zajęcia plastyczne oraz edukacja matematyczna w przedszkolu.

Dogoterpia – zajęcia z uczestnictwem psa dla dzieci

Celem ogólnym zajęć psychorozwojowych z udziałem psa jest rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.
Dzięki uczestnictwu w warsztatach Twoje dziecko:
• zwiększy aktywność i sprawność ruchową
• nawiąże dobre kontakty z rówieśnikami
• nauczy się okazywać emocje
• polepszy koncentrację,
• zwiększy swoje poczucie odpowiedzialności i samodzielności
• przełamie lęk przed zwierzętami
• nauczy się empatii i wrażliwości
• nauczy się bezpiecznego kontaktu z psem

Nasza placówka współpracuje z Akademią Karate Tradycyjnego – Szkołą Pani Marty Niewczas – sześciokrotnej mistrzyni świata w karate tradycyjnym.

W zajęciach karate szczególny nacisk kładziony jest na symetryczny rozwój całego ciała oraz prawidłowe ustawienie sylwetki. Cel ten osiągany jest poprzez gry i zabawy ruchowe, które kształtują zdolności motoryczne oraz pozytywnie wpływają na rozwój emocjonalno-społeczny dzieci. Na każdych zajęciach wykonywane są ćwiczenia, których głównym zadaniem jest profilaktyka wad postawy oraz wypracowanie nawyku dbania o prawidłową postawę w okresie dorastania. Jednym z elementów treningu karate jest także nauka opanowania, koncentracji i dyscypliny. Dzieci uczą się uważnie słuchać, obserwować oraz skupiać uwagę na wykonywanych zadaniach – zdolności, które procentują w trakcie przyszłej nauki szkolnej. Rozwijają także pożądane umiejętności społeczne, takie jak współpraca w grupie, szacunek dla starszych i siebie nawzajem.

 

 

Zabawy dowolne są dla dzieci niezbędne do prawidłowego rozwoju, podejmowane z własnej inicjatywy sprawiają im dużo satysfakcji.

„Umyć ręce to nie trud, mydło zmyje każdy brud,czyste ręce samo zdrowie, kto je myje o tym powie!”

 

Zajęcia z języka angielskiego na wesoło

Zajęcia językowe w naszym przedszkolu prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela z rzeszowskiej szkoły językowej  English Club

Kreatywne zabawy najmłodszych

 

Warsztaty plastyczne

„Wiatrem malowane” pod tym hasłem mijały zajęcia plastyczne, podczas których dzieci tworzyły barwne kompozycje.
Zabawa była świetną formą łączącą ćwiczenia grafomotoryczne, które są pomocne do opanowania umiejętności pisania wraz z ćwiczeniami oddechowymi wspierającymi proces mówienia.

 

 

Zajęcia z glottodydaktyki

Jako jedna z nielicznych placówek w Rzeszowie prowadzimy zajęcia dla dzieci oparte o metodę glottodydaktyki. Jest to niezwykle skuteczny system prof. B. Rocławskiego, który daje możliwość opanowania czytania i pisania już we wczesnym wieku przedszkolnym.
W pełni dociera do dziecka, jego potrzeb i stymuluje funkcje odpowiedzialne za przyswajanie przez dzieci świata głosek, liter, pisania i czytania.

Zajęcia oparte o metodę glottodydaktyki dają dzieciom szansę osiągnięcia sukcesu w szkole i zapobiegają przyszłym trudnościom w czytaniu, pisaniu i rozumieniu tekstu czytanego. Wczesne przygotowanie metodą glottodydaktyki warunkuje sukces dziecka w szkole, dając mu szansę na harmonijny rozwój językowy teraz i w przyszłości!

 

Miło nam poinformować, że Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Sportowo-Językowe Fair Play jest już otwarte.

Serdecznie zapraszamy !